Hopp til innholdet
Hjem » Innkalling:

Innkalling:

Årsmøte 2023 i Tango Kristiansand, Tangueros del Sur.

Tid: Søndag 12. februar 2023 kl. 1800
Sted: Rosegården teaterhus

1. Konstituering. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokoll.  Oversikt over oppmøtte medlemmer.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Årsberetning for 2022 (vedlegg)

4. Regnskap for 2022 og revisjonsberetning for 2022 (vedlegg)

5. Fastsetting av årskontingent for 2024

Forslag til vedtak: Styret foreslår å videreføre kontingenten for 2023 som er 400 kr.

6. Vedtektsendring (vedlegg)

Forslag til vedtak: Se eget vedlegg

7. Innkomne forslag

Frist for medlemmene til å fremme forslag er søndag 5. februar. Forslag sendes inn til post@tangokristiansand.no.

8. Valg

Margarita Milan
Stedfortreder for leder
Styret i Tango Kristiansand