Tangohelg med CS Tango

Program og priser vil bli annonsert i september. Påmelding via deltager.no åpner 15. september.

Program

Fredag 28. oktober
Sted: Rosegården teaterhus

Lørdag 29. oktober
Sted: Rosegården teaterhus

Søndag 30. oktober
Sted: Rosegården teaterhus