Hopp til innholdet
Hjem » Vedlegg vedtektsendring

Vedlegg vedtektsendring

Endring av paragraf 7 i vedtektene.

Forslag fra styret i Tango Kristiansand til årsmøtet 2023.

Forslag til ny paragraf.

§7   Det skal avholdes årsmøte en gang pr år innen utgangen av mars måned. Innkallingen skal være sendt til medlemmene senest 6 uker før møtet finner sted. Alle forslag til saker skal være sendt til styret senest 4 uker før møtet finner sted. Alle forslag til vedtektsendringer skal være sendt til styret senest 4 uker før møtet finner sted. Dette gjelder også forslag om oppløsning. Fullstendige sakspapirer skal være sendt til medlemmene senest 2 uker før møtet finner sted. Årsmøtet gjøres kjent på nettsiden senest 6 uker før det finner sted. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller et flertall av medlemmene ønsker dette.

Gjeldende paragraf.

§7   Det skal avholdes årsmøte 1 gang pr år innen utgangen av februar måned. Innkallingen skal skje med minst 2 ukers varsel, og den skal angi de saker som skal behandles. Det settes frist på 1 uke for innsending av saker som ønskes behandlet på årsmøtet. Innkalling gjøres fortrinnsvis pr e-post og pr brev til de medlemmer som ikke har e-post-adresse. Med minst like langt varsel skal årsmøtet også bekjentgjøres på klubbens nettside. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller et flertall av medlemmene ønsker dette.