Hopp til innholdet
Hjem » Vedlegg

Vedlegg

Årsmelding 2022
Tango Kristiansand. Tangueros del Sur

Org.nr. 984 656 505

Organisering av klubben

Klubben har i 2022 hatt et styre på fem medlemmer, inklusiv leder og en arbeidsgruppe på tre medlemmer, inklusiv leder. Arbeidet med driften av klubben har vært delt mellom styret og arbeidsgruppen på denne måten:

Styret har hatt ansvaret for programmering, musikk, markedsføring og økonomi. Arbeidsgruppen har hatt den praktiske tilretteleggingen som opplåsing og lukking av lokalet, handling, pynting osv. ved milonga og kurser.

Styret har hatt møte i gjennomsnitt hver tredje uke, ca 16 møter, noen møter ble utført digitalt. Styret hadde to møter med arbeidsgruppa, og ett møte med medlemmer i løpet av 2022.

Styret har bestått av:
Sissel Alice Svanøe, Leder
Svein Walle, Kasserer
Anita Estensen, Markedsføring
Margarita Milan, Styremedlem
Aniko Szirmai, Styremedlem

Arbeidsgruppens medlemmer har vært:
Tom Gunnar Flom, Leder
Odd Bleie
Sissel Nyland 

Revisor: Kristin Dale.

Valgkomité: Ragnhild Framnes og Jan Kristian Sæbø.

Antall medlemmer: 42

Aktiviteter

I. Praktika og Milonga på søndager

Klubben har avholdt aktivitet hele året med faste søndagssamlinger hvor det har vært tilbud om praktika eller egentrening fra kl. 18-19 og milonga fra kl. 19/20-22.

Det var sommerferie hele juli, og en uke inn i august. Aktiviteten startet igjen 7 august. Siste Milonga før jul ble avholdt på Nord Kafe Nord 3 desember (Juleavslutning).

Nytt av året var at medlemmer nå kunne arrangere egen Milonga, ved styrets og arbeidsgruppens fravær. Det ble gjennomført én gang.

II. Kurs

Det ble organisert tre kurshelger for medlemmer og nybegynnere i løpet av 2022.

a) Helgen 11.-13. mars

Mariana Gonzalo hold workshop for nybegynner. CS Tango ved Cyrena Drusine og Steinar Refsdal hold workshop for viderekommende. Kursstedet ble hele Rosegården teaterhus.

Fest-Milonga ble flott utformet, og hadde et godt oppmøte med ca. 21 tangodansere.

Tangohelgen ble fulgt opp av fire praktikaer for viderekommende med Harald Flodda og Brit Østerud fra Arendal, og Tangoskolen med Odd Bleie og Sissel Nyland for nybegynnere.

b) Helgen 24.-26. juni

Denne helgen hadde en litt annen vri enn vanlig. DJ Michael Lavocah holdt kurs og workshop om tangoorkestre og hvordan spille musikk på Milonga. 

Kurset var en gest til våre DJ, og et tilbud til våre medlemmer/andre musikkinteresserte.

Kurssted ble scenen/kafeen på Rosegården teaterhus.

Fest-Milongaen ble en flott kveld med fin midtsommerstemning, og ca. 22 dansere besøkte oss denne kvelden.

En god reise i Tango Musikkens verden. En lærerik helg som vi sent glemmer.

c) Helgen 28.-30. oktober

CS Tango ved Cyrena Drusine og Steinar Refsdal holdt både nybegynnerkurs og kurs for viderekommende. Vi valgte å redusere antall instruktører og saler, og fikk en strukturert og flott helg.

Fest-Milonga gikk over all forventning; høstlig utformet med farger og lys. 29 oppmøtte dansere.

Tangohelgen ble fulgt opp med fire praktika med Harald Flodda og Britt Østerud fra Arendal, samt tilbud om Tangoskolen med Odd Bleie og Sissel Nyland.

III. Fredagsmilonga på Nord Café

I høst har det vært arrangert milonga på enkelte fredager. Dette har vært i samarbeid med Nord Café som har stilt sine lokaler til rådighet. Det siste arrangementet var juleavslutningen som fant sted den 3.12. Samarbeidet med Nord Café ble avsluttet ved årsskiftet.

Markedsføring

Klubben fikk ny nettside som stod klar i begynnelsen av 2022. Her finner medlemmene all informasjon om klubben, samt oversikt over aktiviteter. Facebook og Instagram er de to sosiale mediene som benyttes. På FB har alle arrangementene (milonga og kurshelger) blitt annonsert.

Nytt av året er at klubben har tatt i bruk Mailchimp til utsendelse av nyhetsbrev. Det blir sendt ut til medlemmene ca. en gang i måneden.

I 2022 ble også deltager.no tatt i bruk for å administrere påmeldinger til kursene. Dette har lettet arbeidet til kasserer som har ansvaret for å holde à jour deltakerlister og innbetaling. Vi har fortsatt brukt Vipps og bankinnskudd til medlemskontingent og betaling for milonga/praktika.

Økonomi

Økonomien har vist seg å være stabil gjennom året med en inngang på året med kr 118689 og en utgang på året med 124054 i beholdning. Det gir et overskudd på kr 5365.

Den viktigste inntektskilden er inngangspengene til milongaene, og det vil være en utfordring å øke antall deltagere. Det har vært søkt om tilskudd fra kommune og fylkeskommune med negativt resultat. Det henvises for øvrig til regnskapet.

Kursene gav samlet et underskudd som følger under.
Resultatet for tangohelg i mars endte på – 16.141 NOK
Resultatet for tangohelg i juni endte på – 10.138 NOK.
Resultatet for tangohelg i oktober endte på + 19.492 NOK.
Altså gikk arrangementer for 2022 i -6.787 NOK.

Medlemskap i andre organisasjoner

I 2022 har klubben vært medlem i Rosengården Teaterhus Fata. Margarita Milan har vært medlem i styret fra 2020 til 2022. Medlemskapet kostet oss 500 kr/år, og gir oss 50% rabatt på all leie.

Tango Kristiansand har også vært medlem av i Norges tangoforbund.  

2022 har vært et fint år. Vi har forsøkt å komme tilbake i samme aktivitetsnivå som før Covid, vi har testet nye ideer, vi har gjort nye implementeringer slik som påmeldingssystem og nyhetsbrev. Vi har avholdt medlemsmøte og gjort oss noen gode erfaringer på aktivitetshelger. 

Vi har kikket på miljø og drøftet kultur, samt ukultur. I den forbindelsen valgte vi å invitere til et medlemsmøte. Et godt møte med både ønsker og meninger, som vi kunne ta med oss, i vårt videre arbeid.

Kristiansand, 24. januar 2023

Sissel Alice Svanøe (sign.), Leder   
Svein Walle (sign.), styremedlem/kasserer                       
Margarita Milan (sign.), styremedlem/instruktøroppfølger
Anita Estensen (sign.), styremedlem/markedsføring                                         
Aniko Szirmai (sign.), styremedlem